DEKLARACJA O WERSJI PIERWOTNEJ

Wersją pierwotną pisma (referencyjną) jest wersja ukazująca się drukiem.
ISSN 2300–360X